eFT5000/eFT4000

ON-line registračná pokladnica eFT4000

Riešenie pre tlačiarne ktoré podporujú tlač QR-kódu
– nahratie vnútorného programu na podporu eKasa klient
– nainštalovanie a aktivácia chráneného dátového úložiska CHDU5000
– inštalácia programu eKasa klient /nový tlačový manažér/
– aktualizácia pokladničného programu s podporou komunikácie eKasa klient

Na odhlásenie/defiskalizáciu starej pokladnice FT4000, ako aj prerobenie na novú eFT4000 s dôverou kontaktujte:

Ing. Andrej Halaga, +421 903903880


eKasa FT5000/TMT20

ON-line registračná pokladnica FT5000
termotlačiareň s chráneným dátovým úložiskom CHDU5000
– plná podpora projektu eKasa SK
– online pripojenie na server finančnej správy

Význam vstavanej klávesnice:
– tlač denných, prehľadových uzávierok a kópií pokladničných
dokladov
– tlač servisného hlásenia – stav tlačiarne, platnosť certifikátu,
zaplnenie chráneného dátového úložiska
manuálne odoslanie OFF-line dokladov na finančnú správu 
– indikácia stavu tlačiarne, ON-line / OFF-line režim
indikácia neodoslaných OFF-line dokladov vytvorených v OFF-line režime

Inicializáciu vykonáva, Ing. Andrej Halaga, +421903903880